Zaznacz stronę

Kopia zapasowa WordPress 

Kopia zapasowa bez wykorzystania wtyczek

Co będziemy potrzebować? 

  • Dostęp do FTP
  • Dostęp do bazy danych
  • Notatnik
  • Mysqldump.exe
  • WinSCP

Tworzymy plik backup.cmd

Najlepiej sobie utworzyć katalog backup np. na dysku C. Ścieżka do naszego pliku będzie wyglądać następująco. ’C:\backup\backup.cmd’ tak przygotowany plik wystarczy teraz edytować w notatnik.

Tworzymy katalogi WWW oraz SQL

Tworzymy dwa katalogi dla naszej kopi bezpieczeństwa. Katalog WWW, będą tam pliki naszego WordPress oraz katalog SQL w którym będziemy przetrzymywać naszą Bazę Danych.

Dodatkowo jeżeli mamy kilka stron, dobrą praktyką jest stworzenie dodatkowych katalogów z nazwą stron. Najlepiej katalog nazwać tak samo jak adres naszej strony.

@mkdir C:\backup\tusonic_backup\tusonicdownload\www
@mkdir C:\backup\tusonic_backup\tusonicdownload\sql

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

Stworzenie kopi zapasowej bazy danych to nic innego jak podanie loginu, hasła oraz adresu serwera, na którym stoi nasza baza.

Na co zwrócić uwagę?

  • -h = host – adres serwera
  • -u = user – login do bazy
  • -p = password – hasło do bazy

Cały wpis powinien wyglądać tak:

@C:\backup\mysql\bin\mysqldump.exe -h nasz.serwer.pl –column-statistics=0 -u login -phasło nazwa_bazy > C:\backup\tusonic_backup\tusonicdownload\sql\database_sql.sql

Tworzenie kopii zapasowej plików WordPress

Kopiowanie plików odbywa się przy pomocy protokołu FTP. Aby WinSCP połączył się z serwerem konieczne jest stworzenie pliku tekstowego z konfiguracją.

Tworzymy plik backup.txt – będzie wyglądać to następująco:

echo on
open ftp://login:hasło@nasz.serwer.pl
get ścieżka/na/serwerze C:\backup\tusonic_backup\tusonicdownload\www
exit

Teraz wystarczy, że w naszym skrypcie dopiszemy:

@”C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.com” /int=nul /script=backup.txt

Zmiana katalogów i zakończenie procedury wykonania kopi zapasowej

Dobrą praktyka jest, aby na końcu nasz katalog miał nazwę w postaci daty i godziny. Dzięki takiemu zapisowi unikniemy pomyłek z przywracaniem odpowiedniej kopii zapasowej. Warto trzymać kilka kopii zapasowych jeżeli często coś zmieniamy na stronie.

Aby zautomatyzować nazewnictwo katalogu, warto na koniec skryptu dodać taki wpis. Pozwoli on pobrać aktualna dane i zmienić nazwę katalogu tak, aby miał on format daty i godziny.

@set name1=%date:~-4,4%-%date:~-10,2%-%date:~7,2%g%TIME:~0,2%
@cd C:\backup\tusonic_backup\
@rename „tusonicdownload” „%name1%”

Skrypt backup.cmd

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w skrypcie zaimplementować własne rozwiązania. W ten sam sposób możemy również zbudować skrypt, który wykona nam kopie zapasową klika stron WordPress. Bez wątpienia posiadanie kopii zapasowej jest jedną z ważnych, jak nie najważniejszych rzeczy.

Na koniec przykładowy skrypt do robienia kopi zapasowej strony WordPress bez konieczności instalowania wtyczek.

  • backup.cmd

@set name1=%date:~-4,4%-%date:~-10,2%-%date:~7,2%g%TIME:~0,2%
@echo # TWORZENIE KATALOGU %name1% #
@mkdir C:\backup\tusonic_backup\tusonicdownload\www
@mkdir C:\backup\tusonic_backup\tusonicdownload\sql
@echo # KATALOGU %name1% UTWORZONY #
@C:\backup\mysql\bin\mysqldump.exe -h nasz.serwer.pl –column-statistics=0 -u login -phasło nazwa_bazy > C:\backup\tusonic_backup\tusonicdownload\sql\database_sql.sql
@”C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.com” /int=nul /script=backup.txt
@cd C:\backup\tusonic_backup\
@rename „tusonicdownload” „%name1%”
@pause

  • backup.txt

echo on
open ftp://login:hasło@nasz.serwer.pl
get ścieżka/na/serwerze C:\backup\tusonic_backup\tusonicdownload\www
exit