Wymagania czyli co będziemy potrzebować?

  • Linux – ja wybrałem Debian 10 ale każdy inny również się nada 
  • WinScp – darmowy klient FTP ewentualnie jego odpowiednik

Instalacja certbota
apt-get update

apt-get install python-certbot-apache

Podobnie jak w przypadku darmowych certyfikatów SSL Let’s EncryptWildcard Let’s Encrypt instaluje się bardzo podobnie:

Poniżej przykład dla domeny tusonic.pl
certbot certonly –manual –preferred-challenges dns –email admin@tusonic.pl –server https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory –agree-tos -d *.tusonic.pl -d tusonic.pl

Nasz nowy Certyfikat Wildcard Let’s Encrypt znajduje się w katalogu:
/etc/letsencrypt/live/naszadomena