Instalacja Jitsi

Co będziemy potrzebować? Na pewno serwer VPS najlepiej Linux Debina 10 oraz własną domenę.

Domena nie jest ona konieczna, ale bez tego Jitsi na telefonie nie zadziała oraz nie uda nam się poprawnie uruchomić szyfrowania (https) które to jest nie zbędne do działania Jitsi na telefonie! IP serwera VPS musi być dodane do rekordu A (DNS) naszej domeny.

Poniżej kod który należy wpisać aby bez problemu przejść przez instalację Jitsi na naszym serwerze.


sudo hostnamectl set-hostname jitsi
sudo sed -i 's/^127.0.1.1.*$/127.0.1.1 twoja.domena.pl jitsi/g' /etc/hosts
sudo sed -i 's/^127.0.0.1.*$/127.0.0.1 localhost twoja.domena.pl jitsi/g' /etc/hosts

sudo apt update
sudo apt upgrade

sudo apt install -y nginx
sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y gnupg2

wget -qO - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | sudo apt-key add -
sudo sh -c "echo 'deb https://download.jitsi.org stable/' > /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list"
sudo apt update

sudo apt install -y jitsi-meet

sudo /usr/share/jitsi-meet/scripts/install-letsencrypt-cert.sh

Poniżej zamieszczam skrypt.sh do uruchomienia na Debian 10 mojego autorstwa w dniu dzisiejszym (czyli: 24.08.2020) działa z powodzeniem dzięki czemu ułatwiał mi pracę z instalacją. Często wychodzi aktualizacja, najlepszą i najszybszym sposobem na update Jitsi jest jego ponowna instalacja. Wystarczy uruchomić skrypt! Poniżej skrypt który należy ctrl+c


#!/bin/sh
echo '#########################'
echo '- - - - - JITSI - - - - -'
echo "#########################" && sleep 2
echo ' '
echo 'PODAJE NAZWE DOMENY:'
read domena

apt update
apt upgrade -y
echo 'UPDATE OK'
hostnamectl set-hostname jitsi
echo 'PODAJE NAZWE DOMENY:'
read domena

echo '################################'
echo 'TWOJA DOMENA TO:' $domena
echo "################################" && sleep 2

sed -i "s/^127.0.1.1.*$/127.0.1.e1 $domena jitsi/g" /etc/hosts
sed -i "s/^127.0.1.1.*$/127.0.1.e1 $domena jitsi/g" /etc/hosts
sed -i "s/^127.0.0.1.*$/127.0.0.1 localhost $domena /g" /etc/hosts

apt update
apt upgrade
apt install -y nginx
systemctl start nginx.service
systemctl enable nginx.service

apt-get update
apt-get install -y gnupg2

echo "POBIERANIE KLUCZA" && sleep 2
wget -qO - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | apt-key add -
echo "POBIERANIE NAJNOWSZEJ WERSJI JITSI" && sleep 2
sh -c "echo 'deb https://download.jitsi.org stable/' > /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list"
echo "##################################" && sleep 2

apt-get update
apt install -y jitsi-meet

Mam nadzieję że Instalacja Jitsi przebiegła pomyślnie!