Zaznacz stronę

Jak zainstalować Jitsi Meet – Debian 10

 

Pierwsze kroki

Przed zainstalowaniem Jitsi Meet dobrze jest zaktualizować pakiety systemu Debian 10 do najnowszej wersji. Możesz to zrobić za pomocą następującego polecenia:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Co będzie nam potrzebne?

Przed instalacją Jitsi Meet Video Conference będziemy potrzebować zainstalować serwer WWW Nginx oraz kilka niezbędnych dodatków

apt-get install -y nginx
apt-get install -y gnupg2
apt-get install -y apt-transport-https
apt-get install -y software-properties-common

Przygotowanie do instalacji Jitsi Meet

Przed samą instalacją warto dodać jeszcze klucz GPG dla Jitsi, robimy to następującym poleceniem:

wget -qO - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | apt-key add -

Następnie dodajemy repozytorium Jitsi za pomocą następującego polecenia:

sh -c "echo 'deb https://download.jitsi.org stable/' > /etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list"

Ostatnim krokiem przed instalacją będzie aktualizacja repozytorium za pomocą polecenia:

apt-get update -y

Instalacja Jitsi Meet

Kiedy mamy już wszystko przygotowane, możemy przystąpić do instalacji Jitsi Meet. Podczas instalacji będziemy poproszeni o podanie nazwy domeny. Aby Jitsi działało prawidłowo na urządzeniach mobilnych konieczne jest posiadanie domeny / subdomeny. Samą instalację uruchamiamy poleceniem:

apt-get install jitsi-meet