Zaznacz stronę

Co będziemy potrzebować?

  • Linux – ja wybrałem Debian 10
  • WinScp – darmowy klient FTP

Przed zainstalowaniem niezbędnych pakietów dobrze jest zaktualizować repozytorium naszego systemu Debian 10 do najnowszej wersji. Możesz to zrobić za pomocą następującego polecenia:

apt-get update
apt-get upgrade

Generowanie certyfikatu

Teraz możemy przejść do instalacji cerbota który jest niezbędny aby wygenerować nasz certyfikat. Aby zainstalować cerbot wystarczy wydać polecenie:

apt-get install python-certbot-apache

Generowanie darmowego certyfikatu SSL zaczynamy od wpisania następującej komendy:

certbot certonly --manual --preferred-challenges dns --email admin@naszadomena.pl --domains naszadomena.pl