Zaznacz stronę

Generowanie darmowych certyfikatów SSL Let’s Encrypt

Co będziemy potrzebować?

  • Linux – Debian 10 lub Debian 11
  • WinScp – darmowy klient FTP

Przed zainstalowaniem niezbędnych pakietów dobrze jest zaktualizować repozytorium naszego systemu Debian 10 do najnowszej wersji. Możesz to zrobić za pomocą następującego polecenia:

apt-get update
apt-get upgrade

Generowanie certyfikatu SSL Debian 10

Teraz możemy przejść do instalacji cerbota który jest niezbędny aby wygenerować nasz certyfikat. Aby zainstalować cerbot wystarczy wydać polecenie:

apt-get install python-certbot-apache

Generowanie darmowego certyfikatu SSL zaczynamy od wpisania następującej komendy:

certbot certonly --manual --preferred-challenges dns --email admin@naszadomena.pl --domains naszadomena.pl

Teraz wystarczy połączyć się przy pomocy WinScp z naszym serwerem aby odczytać darmowe klucze SSL dla domeny Wszystkie klucze znajdują się w katalogu /etc/letsencrypt/live 

Generowanie certyfikatu SSL Debian 11

Generowanie certyfikatu na Debian 11 odbywa się bardzo podobnie jak na Debianie 10. Instalacja Cerbota na nowym Debianie wygląda tak:

apt -y install certbot

Komenda aby wygenerować certyfikat SSL dla Debian 11 wygląda tak:

certbot certonly --manual --preferred-challenges=dns -d domena.pl -m admin@domena.pl