Co będziemy potrzebować aby wygenerować Certyfikat PFX Let’s Encrypt

  • Linux ja skorzystałem z Debian 10

Krok 1 – instalujemy certbota
apt-get update

apt-get install python-certbot-apache

Krok 2 – generujemy certyfikat
certbot certonly –manual –preferred-challenges dns –email admin@tusonic.pl –domains tusonic.pl

Krok 3 – wchodzimy do katalogu z naszym certyfikatem
cd /etc/letsencrypt/live/tusonic.pl

Krok 4 – generujemyCertyfikat PFX Let’s Encrypt
openssl pkcs12 -export -out tusonic.pl.pfx -inkey privkey.pem -in fullchain.pem

Wystarczy teraz tylko z katalogu /etc/letsencrypt/live/tusonic.pl pobrać nasz Certyfikat PFX.